ANG BOKALES NG TIPAS AGLIPAYAN CHURCH

ANG BOKALES NG TIPAS AGLIPAYAN CHURCH

(by TAGA TAGUIG AKO! on Thursday, March 18, 2010 at 9:44pm)
Lingid sa kaalaman ng marami, kahit mga lehitimong Aglipay ng Tipas, ang BOKALES ang unang samahang itinatag sa loob ng Iglesia Filipina Independiente (Philippine Independent Church) ng Tipas. Ang BOKALES ay samahang itinatag ng pitong (7) kababaihan na sina Antonina Ramos, Marciana Lontoc, Tiburcia Umali, Dorotea Tanyag, Flaviana de Luna, Eulogia Mañosca at Fausta San Antonio, upang matulungan ang kani-kanilang mga kabiyak sa pamamahala ng simbahan. Ito ay itinatag noong 1903, isang taon matapos itayo ang Aglipay sa buong Pilipinas. Galing sa sariling mga bulsa, ang mga kasapi ng Bokales ang gumastos sa lahat ng pangangailangan ng kura-paroko at ng simbahan. Maging ang sariling bahay ay ipinagamit bilang kumbento ng pari. Ang mga Bokales ang namamahala sa lahat ng mga gawain, mula sa paglilinis ng simbahan hanggang sa pagtulong sa pari sa misa at pagpili ng mga sagala para sa mga okasyon at selebrasyon.

Ito ay naging ‘kalakaran’ hanggang sa itinatag ng National PIC ang mga ‘sectoral organizations’ na kung saan, matapos maitatag, ay naging isa na lamang “pious organization” ang Bokales. Noong una, mga ‘kadugo’ lamang ng mga nagtatag ang ginagawang kasapi ng samahan, subalit sa kasalukuyan, ang pagiging kasapi ay bukas na para sa lahat ng kababaihan.

Nararamdamang mabuti ang pagkakasangkot ng Bokales sa Tipas Aglipayan Church tuwing selebrayon ng mga mahal na araw, partikular na ang Semana Santa… lalo’t higit sa “Pasko ng Pagkabuhay” o Easter Sunday, kung kailan ginaganap ang “Sayaw ng Pagbati”.

Nang dumating si Reb. Pad. Ben Villote sa noo’y isang kapilya lamang na Roman Catholic Church ng Tipas, na ngayon ay tinatawag na “Dambanang Kawayan”, kanya itong ini-“adapt” at isinali sa mga gawain o okasyon ng simbahang katoliko tuwing Semana Santa.

Ang “Sayaw ng Pagbati” ay binubuo ng isang dalaga na tinatawag na “Mambabati” at ng dalawang batang babae na tinatawag na “Giya”. Habang sumasayaw, sila ay hinahagisan ng pera at ang perang nalilikom ay napupunta sa simbahan. Sa kasalukuyan, ang naturang sayaw ay nasa pamamahala pa rin ng samahang Bokales.

Sa ngayon, mayroon lamang tatlumpu’t isang kasapi ang BOKALES at pinamumunuan ngayon ng mga sumusunod: Caridad Mañosca, Pangulo; Ruth Jacobo- Miaral, Pang. Pangulo (administratibo); Ruth Rayos del Sol, Pang. Pangulo (pananalapi), Susan Jacobo- Enriquez, Kalihim; Precy Ramos- Labao, Ingat- Yaman, Doris Dones- Herras, Tagasuri at Normita Bautista, Lily Bernabe- Dones, Soleded Bonifacio- Parada, Editha Cabigting- Cervo, mga Tagapangulo ng mga Komite.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s